Video Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 5: Ở hiệu thuốc (À la pharmacie)
25 Tháng Một, 2019
Xem Thắc mắc Tiếng Pháp: Tổng quan về động từ trong Tiếng Pháp
26 Tháng Một, 2019

Xem Từ vựng Tiếng Pháp theo chủ đề: Màu sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *