Chia Sẻ Những Thông Tin Về Đất Nước Pháp

8 Tháng Mười Hai, 2019

Các câu và từ thường hay dùng sai trong Tiếng Pháp

CÁC CÂU VÀ TỪ THƯỜNG BỊ DÙNG SAI TRONG TIẾNG PHÁP Khi bạn học tiếng Pháp, có  một số từ bạn thường  dùng nhầm nhưng trong […]
5 Tháng Mười Hai, 2019

Các Dùng Tính Từ Trong Tiếng Pháp

CÁC LOẠI TÍNH TỪ TIẾNG PHÁP – LES TYPES DE L’ADJETIF FRANÇAIS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
2 Tháng Mười Hai, 2019

Hướng Dẫn Chuyển Tính Từ Giống Đực Sang Giống Cái Trong Tiếng Pháp

CÁCH CHUYỂN TÍNH TỪ GIỐNG ĐỰC SANG GIỐNG CÁI Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
29 Tháng Mười Một, 2019

Tính Từ Tiếng Pháp Thông Dụng Bạn Phải Biết

TÍNH TỪ TIẾNG PHÁP THÔNG DỤNG BẠN NÊN BIẾT Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
26 Tháng Mười Một, 2019

Học Về Tính Từ Không Xác Định Trong Tiếng Pháp

TÍNH TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP  – ADJECTIF INDÉFINI Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
23 Tháng Mười Một, 2019

Cách Viết Về Gia Đình Bằng Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN VIẾT GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]