Chia Sẻ Những Thông Tin Về Đất Nước Pháp

28 Tháng Chín, 2020

Học Giao Tiếp Tiếng Pháp Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

NHỮNG CÂU HỎI GIAO TIẾP TIẾNG PHÁP CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
25 Tháng Chín, 2020

Cách Diễn Đạt Về Thời Gian Trong Tiếng Pháp

CÁCH ĐỂ DIỄN ĐẠT VỀ THỜI GIAN TRONG TIẾNG PHÁP – L’EXPRESSION DE LA DURÉE Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
24 Tháng Chín, 2020

Cách Dùng Thì Quá Khứ Chưa Hoàn Thành Trong Tiếng Pháp

L’IMPARFAIT – CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
23 Tháng Chín, 2020

Từ Vựng Nói Về Phương Hướng Bằng Tiếng Pháp

CÁCH NÓI PHƯƠNG HƯỚNG LA BÀN TRONG TIẾNG PHÁP – ORIENTATION Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
22 Tháng Chín, 2020

Học Từ Vựng Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Pháp

CÁC TỪ VỰNG VỀ THỜI GIAN TRONG TIẾNG PHÁP – LE TEMPS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
21 Tháng Chín, 2020

Cách Hỏi Thăm Đường Bằng Tiếng Pháp

HỎI THĂM ĐƯỜNG TRONG TIẾNG PHÁP – DEMANDER LE CHEMIN Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]