Chia Sẻ Những Thông Tin Về Đất Nước Pháp

20 Tháng Mười Một, 2020

Cách Dùng Thì Quá Khứ Xa Plus Que Parfait Trong Tiếng Pháp

THÌ QUÁ KHỨ XA PLUS QUE PARFAIT TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
19 Tháng Mười Một, 2020

Cách Dùng Avoir Froid Và Être Froid(e) Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG AVOIR FROID VÀ ÊTRE FROID(e) TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
17 Tháng Mười Một, 2020

Các Cặp Tính Từ Trái Nghĩa Trong Tiếng Pháp

CÁC CẶP TÍNH TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG PHÁP MÀ BẠN CẦN PHẢI BIẾT Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
16 Tháng Mười Một, 2020

Cách Nói Về Phương Tiện Trong Tiếng Pháp

CÁCH NÓI ĐI LẠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐI TRONG TIẾNG PHÁP, DÙNG EN HAY À Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
13 Tháng Mười Một, 2020

Chia Sẻ Sách Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp DELF

SÁCH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP DELF TỪ A1 ĐẾN B2 Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
12 Tháng Mười Một, 2020

Sự Khác Nhau Visiter Và Rendre Visite à Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỮA ĐỘNG TỪ VISITER VÀ RENDRE VISITE À TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]