25 Tháng Mười Một, 2020

Bí Quyết Luyện Kỹ Năng Nghe Delf Dalf Tiếng Pháp

CÁCH LUYỆN TẬP KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG PHÁP/ KỸ NĂNG LÀM BÀI THI NGHE DELF/ DALF NHƯ THẾ NÀO? Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở […]
23 Tháng Mười Một, 2020

Học Về Dấu Trong Từ Trong Tiếng Pháp

DẤU TRONG TỪ TRONG TIẾNG PHÁP – LES ACCENTS EN FRANCAIS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
20 Tháng Mười Một, 2020

Cách Dùng Thì Quá Khứ Xa Plus Que Parfait Trong Tiếng Pháp

THÌ QUÁ KHỨ XA PLUS QUE PARFAIT TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
19 Tháng Mười Một, 2020

Cách Dùng Avoir Froid Và Être Froid(e) Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG AVOIR FROID VÀ ÊTRE FROID(e) TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]