2 Tháng Sáu, 2020

Sử Dụng Đại Từ Chỉ Định Trong Tiếng Pháp

Les pronoms démonstratifs ( Đại từ chỉ định trong Tiếng Pháp ) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
28 Tháng Năm, 2020

Lối điều kiện ở hiện tại trong tiếng pháp

CONDITIONNEL PRÉSENT (Lối điều kiện ở hiện tại) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
25 Tháng Năm, 2020

Tiếng Pháp Học Có Khó Không

HỌC TIẾNG PHÁP CÓ KHÓ KHÔNG ? Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
22 Tháng Năm, 2020

Học Về Trạng Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Pháp

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng […]