4 Tháng Hai, 2019

Video #5. Tự học tiếng Pháp cơ bản – Mạo từ L’ – L’Apostrophe

Trong tiếng Pháp, đại từ bất định có "un" và "une", xác định có "le" và "la" tương ứng cho hai giới tính đực và cái. Đối với những danh từ bắt đầu bằng nguyên âm như homme, orange thì chúng ta phải dùng mạo từ l' để tránh việc hai nguyên âm đứng gần…
25 Tháng Một, 2019

Video #2. Tự học tiếng Pháp – French Greetings – Chào hỏi 1

#1. Tự học tiếng Pháp - French Greetings - Chào hỏi 1 Bấm vào nút [CC] để xem phụ để tiếng Việt nhé các bạn. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn!