25 Tháng Chín, 2020

Cách Diễn Đạt Về Thời Gian Trong Tiếng Pháp

CÁCH ĐỂ DIỄN ĐẠT VỀ THỜI GIAN TRONG TIẾNG PHÁP – L’EXPRESSION DE LA DURÉE Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
24 Tháng Chín, 2020

Cách Dùng Thì Quá Khứ Chưa Hoàn Thành Trong Tiếng Pháp

L’IMPARFAIT – CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
23 Tháng Chín, 2020

Từ Vựng Nói Về Phương Hướng Bằng Tiếng Pháp

CÁCH NÓI PHƯƠNG HƯỚNG LA BÀN TRONG TIẾNG PHÁP – ORIENTATION Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
22 Tháng Chín, 2020

Học Từ Vựng Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Pháp

CÁC TỪ VỰNG VỀ THỜI GIAN TRONG TIẾNG PHÁP – LE TEMPS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]