23 Tháng Ba, 2020

Các Chủ Đề Từ Vựng Tiếng Pháp Từ A1 Đến B2

TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG TỪ A1 ĐẾN B2 TRONG TIẾNG PHÁP MÀ BẠN CẦN BIẾT Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là […]
18 Tháng Ba, 2020

Danh Từ Chỉ Xấp Xỉ Gần Đúng Trong Tiếng Pháp

DANH TỪ CHÍ SỐ XẤP XỈ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trung tâm […]
13 Tháng Ba, 2020

Cách So Sánh Ngang Bằng Nhau Trong Tiếng Pháp

SO SÁNH NGANG BẰNG TRONG TIẾNG PHÁP –  La comparaison d’égalité   Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
10 Tháng Ba, 2020

Cách Dùng Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Pháp

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TRONG TIẾNG PHÁP – Les Pronoms Personnels Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]