1 Tháng Hai, 2021

Video Bài 23 Cách nói về sở hữu và màu sắc | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu 1

Bài 23 Cách nói về sở hữu và màu sắc #françaisdesammi #tiengphapcoban #coursdefrançais #pourdebutant #tiengphap #français Khóa học online tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và chi tiết nhất, giúp bạn bước đầu làm quen và chinh phục ngôn…