30 Tháng Chín, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chỉ Cảm Xúc

LES ÉMOTIONS – TỪ VỰNG BIỂU HIỆN CẢM XÚC BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
29 Tháng Chín, 2020

Đại Từ Bất Định Trong Tiếng Pháp Được Sử Dụng Thế Nào

PRONOM INDÉFINI – ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
28 Tháng Chín, 2020

Học Giao Tiếp Tiếng Pháp Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

NHỮNG CÂU HỎI GIAO TIẾP TIẾNG PHÁP CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
25 Tháng Chín, 2020

Cách Diễn Đạt Về Thời Gian Trong Tiếng Pháp

CÁCH ĐỂ DIỄN ĐẠT VỀ THỜI GIAN TRONG TIẾNG PHÁP – L’EXPRESSION DE LA DURÉE Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]