2 Tháng Tư, 2020

Top 2 Trung Tâm Tiếng Pháp Chất Lượng Nhất Ở Hồ Chí Minh

TOP 2 TRUNG TÂM TIẾNG PHÁP CHẤT LƯỢNG NHẤT Ở HỒ CHÍ MINH Tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ 2, sau Tiếng Anh được lựa chọn […]
29 Tháng Ba, 2020

Nên Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp TCF TP, TCF DAP, TEF HAY DELF, DALF

CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP - NÊN THI TCF TP, TCF DAP, TEF HAY DELF, DALF? Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
25 Tháng Ba, 2020

Cách Dùng Đại Từ Nghi Vấn Trong Tiếng Pháp

ĐẠI TỪ NGHI VẤN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
18 Tháng Ba, 2020

Danh Từ Chỉ Xấp Xỉ Gần Đúng Trong Tiếng Pháp

DANH TỪ CHÍ SỐ XẤP XỈ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trung tâm […]