4 Tháng Hai, 2020

Học Về Câu Phủ Định Trong Tiếng Pháp

CÁCH NÓI PHỦ ĐỊNH NÉGATIVE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trung tâm dạy […]
1 Tháng Hai, 2020

Chia Động Từ Ở Hiện Tại Trong Tiếng Pháp Như Thế Nào

Sơ Lược Về Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Pháp – La conjugaison au présent de l’indicatif Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt […]
17 Tháng Một, 2020

Chia Động Từ Être Và Avoir Trong Tiếng Pháp Ở Thì Hiện Tại

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ ÊTRE VÀ AVOIR Ở THÌ HIỆN TẠI (ÊTRE/AVOIR AU PRÉSENT) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. […]
15 Tháng Một, 2020

Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Pháp Từ A1 Đến B2 Bạn Cần Biết

TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP TỪ A1 ĐẾN B2 Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]