30 Tháng Mười Hai, 2019

Cách Nói Về Đồ Dùng Trong Nhà Bằng Tiếng Pháp

ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
27 Tháng Mười Hai, 2019

Từ Vựng Tiếng Pháp Nói Về Trang Phục

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP CHỈ VỀ QUẦN ÁO VÀ ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
26 Tháng Mười Hai, 2019

Cách Học Về Các Loại Gia Vị Trong Tiếng Pháp

CÁC LOẠI GIA VỊ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
19 Tháng Mười Hai, 2019

Học Tiếng Pháp Vỡ Lòng Ở Đâu Tốt Nhất TP.Hồ Chí Minh

KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP VỠ LÒNG Ở TP. HỒ CHÍ MINH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]