4 Tháng Bảy, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Pour và Par trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG POUR VÀ PAR TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
1 Tháng Bảy, 2020

Học Về Giới Từ En Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ EN TRONG TIẾNG PHÁP – LA PREPOSITION “EN” Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
25 Tháng Sáu, 2020

10 Cặp Từ Trái Nghĩa Thường Gặp Trong Tiếng Pháp

NHỮNG CẶP TỪ TRÁI NGHĨA THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
21 Tháng Sáu, 2020

Những Từ Không Theo Quy Tắc So Sánh Cao Nhất Trong Tiếng Pháp

NHỮNG TỪ KHÔNG THEO QUY TẮC Ở CẤP SO SÁNH VÀ CẤP SO SÁNH CAO NHẤT TRONG TIẾNG PHÁP (comparatifs et superlatifs irréguliers) Nếu bạn chưa […]