11 Tháng Mười Một, 2019

Từ Vựng Hướng Dẫn Miêu Tả Người Bằng Tiếng Pháp

TỪ VỰNG HƯỚNG DẪN MIÊU TẢ NGƯỜI BẰNG TIẾNG PHÁP Sau khi kết thúc trình độ Tiếng Pháp A1, học viên phải biết các về mô […]
8 Tháng Mười Một, 2019

Học Về Đại Từ En Và Y Trong Tiếng Pháp

ĐẠI TỪ EN VÀ Y TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]
5 Tháng Mười Một, 2019

Học Về Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Pháp

ĐẠI TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trung tâm dạy tiếng […]
2 Tháng Mười Một, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Chủ Đề Môi Trường

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]