15 Tháng Mười Hai, 2019

Học Về Tính Từ Số Nhiều Trong Tiếng Tiếng Pháp

TÍNH TỪ SỐ NHIỀU VÀ CÁCH CHUYỂN ĐỔI TÍNH TỪ TỪ SỐ ÍT SANG SỐ NHIỀU TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu […]
11 Tháng Mười Hai, 2019

Học Về Tính Từ Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp

TÍNH TỪ MIÊU TẢ NGƯỜI TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]
8 Tháng Mười Hai, 2019

Các câu và từ thường hay dùng sai trong Tiếng Pháp

CÁC CÂU VÀ TỪ THƯỜNG BỊ DÙNG SAI TRONG TIẾNG PHÁP Khi bạn học tiếng Pháp, có  một số từ bạn thường  dùng nhầm nhưng trong […]
5 Tháng Mười Hai, 2019

Các Dùng Tính Từ Trong Tiếng Pháp

CÁC LOẠI TÍNH TỪ TIẾNG PHÁP – LES TYPES DE L’ADJETIF FRANÇAIS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]