30 Tháng Mười, 2019

Học Về Đại Từ Bổ Ngữ Trong Tiếng Pháp

PRONOMS COMPLÉMENTS  – ĐẠI TỪ BỔ NGỮ TRONG TIẾNG PHÁP (Phần 1) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
27 Tháng Mười, 2019

Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Màu Sắc

TỪ VỰNG  TIẾNG PHÁP CHỈ MÀU SẮC Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
24 Tháng Mười, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Gia Đình

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ GIA ĐÌNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
16 Tháng Mười, 2019

Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Pháp

TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]