1 Tháng Mười, 2019

Xem 1000 câu Tiếng Pháp giao tiếp hàng ngày (P3) – Học Tiếng Pháp – CAP FRANCE

1 Tháng Mười, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Thông Dụng Mỗi Ngày

Khi học bất kỳ một ngoại ngữ nào, có nhiều từ vựng là yếu tố đặc biệt quan trọng mà chúng ta cần phải có. Hãy […]
30 Tháng Chín, 2019

Video DU HỌC PHÁP | BORDEAUX CITY TOUR | IAE BORDEAUX 2019 -2020 | Vlog 7

Hi guys! Just a quick summary for our city tour in Bordeaux with my classmates in French class. It was great spending times together 😍😍😍 . Hello mọi người mình là Vy. Cuối tuần vừa rồi mình đi ngoại khóa với lớp tiếng Pháp. Nói là thăm quan cho vui chứ thực ra hầu hết…
30 Tháng Chín, 2019

Video Diễn Đàn Du Học Pháp 2015 – HCM

This video is about DDHP 2015 - HCM from CFVG and CFVG in France - Tell Me Buddy