31 Tháng Ba, 2021

Video Talk show du học và làm việc ngành kiến trúc tại Pháp – Phần 1

Talk show du học và làm việc ngành kiến trúc tại Pháp – Phần 1 Phần 1: Talk show (https://youtu.be/832Tb9Ctqg8) Phần 2: Trả lời câu hỏi của khách xem talk show (https://youtu.be/zsRdyvCYzj4) -------------------------------------- Timeline: 1. Giới thiệu khách mời: 00:00 2. Giới thiệu chung về kiến trúc Pháp : 01:07 3. Học tiếng và làm…
31 Tháng Ba, 2021

Video Tự Học Tiếng Pháp – Bài 13 : Những Từ Tiếng Việt Vay Mượn tiếng Pháp ( les mots empruntés )

30 Tháng Ba, 2021

Video Bài 20 Đại từ trọng âm – Les pronoms toniques | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu 1

Bài 20 Đại từ trọng âm - Les pronoms toniques #françaisdesammi #tiengphapcoban #coursdefrançais #pourdebutant #tiengphap #français Khóa học online tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và chi tiết nhất, giúp bạn bước đầu làm quen và chinh phục ngôn…
30 Tháng Ba, 2021

Video Bài 27 Chủ đề mua sắm – Shopping | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu

Bài 27 Chủ đề mua sắm - Shopping #françaisdesammi #tiengphapcoban #coursdefrançais #pourdebutant #tiengphap #français Khóa học online tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và chi tiết nhất, giúp bạn bước đầu làm quen và chinh phục ngôn ngữ được…