19 Tháng Hai, 2021

Xem Bảng chữ cái tiếng Pháp | Alphabet français | Tieng Phap Online

#Bangchucaitiengphap #alphabetfrancais #cunghoctiengphapHD
3 Tháng Một, 2021

Xem Học Tiếng Pháp : ĐỪNG XÍA VÀO – 6 cách nói trong tiếng Pháp

#học #tiếng #pháp #lớp #tiếngpháp #apprendre #français #hoctiengphap #vietnamese #vietnam #learnfrench #french #LanguageLearning #Languages Rất cần thiết và thông dụng Bài học thực tế chỉ cách nói " Đừng xía vào chuyện của tôi " Trong bài này các bạn sẽ có 6 phương pháp để nói trong tiếng Pháp với những ví dụ cụ…
2 Tháng Một, 2021

Video Học Tiếng Pháp Luyện Phát Âm : 12 Chữ Khó Đọc Nhất Trong Tiếng PHÁP

#học #tiếng #pháp #lớp #tiếngpháp #apprendre #français #hoctiengphap #vietnamese #vietnam #learnfrench #french #LanguageLearning #Languages Rất cần thiết và thông dụng Luyện Phát ÂM chuẩn, chính xác với 12 Chữ Khó Đọc Nhất Trong Tiếng PHÁP Trong bài này các bạn sẽ có nhiều phương pháp để luyện phát âm với những ví dụ cụ thể…
17 Tháng Mười Hai, 2020

Xem Học Tiếng PHÁP Khi Ngủ – 40 câu về BỆNH DỊCH, phòng tránh và cách mô tả TRIỆU CHỨNG

#học #tiếng #pháp #lớp #tiếngpháp #apprendre #français #hoctiengphap #vietnamese #vietnam #learnfrench #french #LanguageLearning #Languages ---------------------------------------------------------------------------------------- VIDEO chấm dứt vào phút 19:13 sau đó không còn gì. Vì tại mình sơ ý khi dựng phim. ---------------------------------------------------------------------------------------- Rất cần thiết, thông dụng 40 câu về BỆNH DỊCH, phòng tránh và cách mô tả TRIỆU CHỨNG - #75…