11 Tháng Tư, 2019

Xem Bài Ở sân bay Luyện nghe tiếng Pháp Phụ đề tiếng Việt

DỊCH THUẬT HELEN
11 Tháng Tư, 2019

Xem Bài ở Khách Sạn Luyện Nghe Tiếng Pháp

DỊCH THUẬT HELEN
26 Tháng Một, 2019

Xem Bài 2 Ở quán bar Luyện nghe tiếng Pháp, Giao tiếp tiếng Pháp Học Tiếng Pháp

DỊCH THUẬT HELEN
25 Tháng Một, 2019

Xem Bai 12 Ở nhà hàng Luyện nghe tiếng pháp Học Tiếng Pháp

DỊCH THUẬT HELEN