22 Tháng Hai, 2021

Video |DU HỌC PHÁP| 🇫🇷 chi phí sinh hoạt hàng tháng và cách mình chi tiêu tại Pháp 💸💰💵

Video trên là những trải nghiệm cá nhân của mình rút ra sau 3 năm sinh sống ở đây, nó hoàn toàn có thể khác và không giống hoàn toàn với tất cả mọi học sinh khi sinh sống tại pháp. Mọi người có thể tham khảo và cân nhắc phù hợp với mức sống…