6 Tháng Năm, 2020

Video Làm sao để nói tiếng Pháp thanh lịch hơn ? | Điều mà giáo viên không dạy bạn | Du học Pháp

Instagram : @ngnkl Facebook: Khanh Linh Email : ngnkhanh09@gmail.com Music by Mark Generous - Orange And Pomegranate - https://thmatc.co/?l=16FC18F2