16 Tháng Tám, 2019

Video #3 // DU HỌC PHÁP // PARIS TOUR P1 // Chinatown / Quartier chinois ở Paris có gì ?

Cùng nhau khám phá khu phố Tàu ở Paris như thế nào nào 🤔🤫😍