5 Tháng Ba, 2020

Video Du Học Pháp – Đại học Sorbonne ở Pháp – Khoa Học, Toàn, Lý, Hoa, Sinh, Y Dược

Trong video này mình giới thiệu một chút về khuôn viên trường đại học của mình. đây là website của trường là: http://www.sorbonne-universite.fr In this video, I introduce a little bit about the campus of my old university.