30 Tháng Chín, 2019

Video DU HỌC PHÁP | BORDEAUX CITY TOUR | IAE BORDEAUX 2019 -2020 | Vlog 7

Hi guys! Just a quick summary for our city tour in Bordeaux with my classmates in French class. It was great spending times together 😍😍😍 . Hello mọi người mình là Vy. Cuối tuần vừa rồi mình đi ngoại khóa với lớp tiếng Pháp. Nói là thăm quan cho vui chứ thực ra hầu hết…